Bliski mojemu sercu

O Emmanuelu, nasz Królu i Prawodawco, oczekiwany Zbawicielu narodów, przyjdź, aby nas zbawić, nasz Panie i Boże. (zob. Iz 7, 14)

Czy Bóg jest bliski Twojemu sercu?

Ostatnim tytułem mesjańskim, jaki został użyty w Wielkich Antyfonach jest Emmanuel, czyli Bóg z nami. Łatwo jest odnieść wrażenie, że Bóg jest jedynie widzem naszych ludzkich zmagań. Widzem, który nieźle bawi się patrząc na nasze życie.
Ale Jezus Chrystus przychodzi jako Bóg bliski naszemu sercu, naszej naturze, naszemu życiu. Nie waha się, czy wejść w ludzki wymiar egzystencji, co więcej, czyni to w ubogich warunkach Betlejemskiej groty. Bóg zawsze chce wejść w nasze życie i pragnie, abyśmy Mu zawierzyli i stali się bliscy Jego sercu.

Oczekiwanie nadejścia Chrystusa dobiega końca. Ale nie oznacza końca czuwania.
Chcę, aby Bóg był bliski mojemu sercu, dlatego postaram się dzisiejszy dzień przeżyć w świadomości Bożej obecności.

ks Jerzy Krawczyk1ks. Jerzy Krawczyk