Co oddać Jezusowi?

O Królu narodów, przez nie upragniony; Kamieniu węgielny Kościoła, przyjdź i zbaw człowieka, którego utworzyłeś z prochu ziemi. (Zob. Ps 47, 8)

Co jeszcze powinieneś oddać Jezusowi?

Chociaż w dzisiejszej antyfonie możemy odnaleźć kilka tytułów mesjańskich przychodzącego Pana, najważniejszy jest mówiący o Jezusie jako Królu narodów. Jemu zostały poddane wszystkie ludy, narody i języki, ale sprawdzianem zawsze pozostaje umiejętność kierowania samym sobą.
Można być wzorowym uczniem czy pracownikiem, sławnym kaznodzieją, a nawet wytrawnym graczem szachowym, a jednocześnie nie hamować swoich popędów. To właśnie jest przestrzeń mojego życia, gdzie Mesjasz musi pozbierać proch i stworzyć nowego człowieka podobnie jak w Ezechielowej wizji wyschłych kości (zob. Ez 37).

Chcę, aby ostatnie dni Adwentu były ożywieniem tego, co wydaje się już umarłe w moim życiu, dlatego postaram się znaleźć czas na adorację Najświętszego Sakramentu, aby Chrystusowi, Królowi narodów oddać całe moje życie.

ks Jerzy Krawczyk1ks. Jerzy Krawczyk