Spacer o wschodzie słońca

O Wschodzie, blasku Światła wiecznego i Słońce sprawiedliwości, przyjdź i oświeć siedzących w mroku i cieniu śmierci. (Zob. Ps 107)

Byłeś już na roratach?

Adwent obfituje w symbolikę światła, która w sposób szczególny uwidacznia się w roratach. Jest to jedynie symbol przychodzącego Chrystusa, którego nadejście przynosi światło ludzkości. Jezus wlewa w nasze serce nadzieję, która rozprasza zwątpienie, wyprowadza nas z niewoli egoizmu i pokazuje, że poza nocą naszych smutków i porażek jest On – Światłość Nieskończona, której pojedyncze płomienie potrafią rozproszyć najciemniejsze mroki serca.

Pragnę czuwać, aby nie przegapić przychodzącego Pana, dlatego do końca Adwentu pójdę na samotny spacer o wchodzie słońca.

ks Jerzy Krawczyk1ks. Jerzy Krawczyk