Informacja o pogrzebie śp. Ewy Świtalskiej

W dniu 29 grudnia 2017 roku odeszła do wieczności śp. Ewa Świtalska. Oboje z mężem - śp. Ryszardem - od prawie 30 lat należeli do Domowego Kościoła przy parafii św. Maksymiliana w Lublinie.

 

Byli małżeństwem, dla którego formacja w Domowym Kościele była fundamentem wzrastania w wierze oraz pielęgnowaniu i rozwijaniu miłości małżeńskiej i rodzinnej.

Wychowali pięcioro dzieci. Oboje byli bardzo wrażliwi na potrzeby innych, ofiarowali swój czas i grosz tym, którym pomoc była potrzebna.

Po śmierci Rysia, przez siedemnaście lat Ewa uczestniczyła samotnie w spotkaniach kręgu. Uczyła nas pokornego zaufania Bogu i Jego Miłosierdziu. Mimo, że zmagała się z różnymi chorobami, kiedy tylko mogła, jeździła na rekolekcje. I nieustannie się modliła, polecając Panu Bogu sprawy Rodziny, Ruchu i całego świata.

Uroczystości pogrzebowe śp. Ewy odbędą się w piątek, 5 stycznia, o godzinie 12.00 w kaplicy cmentarnej przy ulicy Lipowej.

 

Przyjaciele z kręgów DK