Majówka patriotyczna

MaryjaMajówka patriotyczna z Królową narodu polskiego! 

Diakonia społeczna zachęca do zorganizowania majówki  w swoim środowisku, w  parafii,  na osiedlu, w  kręgu małżeństw lub też w  rodzinie. Niech to spotkanie w miesiącu maju będzie poświęcone rozmowie o sprawach narodowych i szczególnej modlitwie za Ojczyznę.

Majówkę patriotyczną można zorganizować według następującego planu: Litania loretańska , pieśni maryjne i patriotyczne oraz Różaniec.

RÓŻANIEC  (część I radosna)

Znak Krzyża

Wierzę w Boga

Ojcze Nasz

Za wiarę, nadzieję i miłość 3x Zdrowaś Maryjo

Chwała Bogu Ojcu I synowi i Duchowi Świętemu……..

Tajemnica I radosna: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

„ Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem Łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus”.

Sługa Boży ks. kard. August Hlond powiedział:” Kościół katolicki jest duszą Polski, atmosferą jej życia, ostoją jej ducha”.

Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński powiedział:” Szukamy człowieka i czekamy na człowieka, który miałby odwagę mówić prawdę, kierować się prawdą i prawdą żyć”.

Dzisiaj w Polsce panoszy się kłamstwo.  Szatan, który jest mistrzem kłamstwa dokonuje podziału ludzi na tych, którzy wybierają światło prawdy i  tych którzy wolą ciemność kłamstwa. Widzimy w naszej Ojczyźnie całą  galerię bezczelnych kłamców, którym na razie dobrze się wiedzie. Dziwimy się niedowiarstwu rodaków. Ile jeszcze nieszczęść trzeba, aby człowiek senny, zobojętniały i tchórzliwy zaczął bronić prawdy i swojej wiary, swojego dziedzictwa. Im więcej kłamią dzisiejsi przywódcy , tym bardziej trzeba szukać prawdy i jej bronić i  przy niej trwać. Nie ostała się Polska na kłamstwie katyńskim , nie ostoi się również na kłamstwie smoleńskim.

Polska żyje dzięki prawdzie i jej obrońcom, dzięki Chrystusowi, który jest drogą, prawdą i życiem.

 Przez wstawiennictwo Naszej Królowej oraz błogosławionych Patronów naszej Ojczyzny prosimy o wytrwałość w modlitwie. Uchroń nas od kłamców w polityce  i w mediach, którzy karmią naród polski kłamstwem, manipulują i napuszczają Polaka na Polaka.  Daj mądrość i siłę dziennikarzom, którzy nie sprzeniewierzyli się swojej misji i walczą o prawdę w życiu publicznym, a nam Polakom i  mieszkańcom Ziemi Kraśnickiej, daj odwagę walczyć o wolność Kościoła i Ojczyzny - Ojczyzny wiernej Bogu, krzyżowi i Ewangelii , o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.

Ojcze Nasz…

Zdrowaś Maryjo x 10

O mój Jezu Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do Nieba, a zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

O Maryjo bez grzechu poczęta módl Się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciół Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

I Pieśń : „ Ojczyzno Ma

Ref.: Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana,* ach jak wielka dziś Twoja rana, * ach jak długo cierpienie Twe trwa!

1. Tyle razy pragnęłaś wolności, * tyle razy gnębił Cię kat, * ale zawsze czynił to obcy, * a dziś brata zabija brat!

2. Biały orzeł znów skrępowany, * krwawy łańcuch zwisa u szpon, * ale wkrótce zostanie zerwany, * bo wolności wybija dzwon.

3. O Królowo Polskiej Korony, * wolność, pokój i miłość racz dać * by ten naród boleśnie gnębiony, * odtąd wiernie przy Tobie mógł trwać!

Ref.: O Matko ma, Tyś królową polskiego narodu, * Tyś wolnością i nadzieją gdy w sercach jej brak

Tajemnica II:   Nawiedzenie Św. Elżbiety

„ Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy Swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia”.

Matka Boża w Fatimie powiedziała: „ Jestem Najświętszą Panna Różańcową, przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Niech ludzie odmawiają różaniec i pokutują za grzechy”.

Tak, mamy za co pokutować! Obdarzamy zaufaniem i wybieramy na przedstawicieli całego społeczeństwa ludzi   o złej woli, nieuczciwych, skompromitowanych, zdemoralizowanych, którzy dla potomnych chcą zostać zdrajcami narodu. Przez to zadajemy sobie często pytanie, czy my Polacy jeszcze jesteśmy u siebie? Czy czujemy się prawdziwie u siebie, miłowani i szanowani, i bezpieczni w swojej Ojczyźnie?  Czy czujemy się suwerenami naszego państwa?

Jako obywatele nie angażujemy się w budowanie państwa wolnego, niezawisłego i suwerennego, opartego na solidarności. Nie chcemy brać odpowiedzialności za sprawy publiczne i troszczyć się o dobro wspólne. Kolejny raz w naszej Ojczyźnie obrażane są nasze świętości, nasze wartości, a narzucana jest nam nowa moralność, która nie ma nic wspólnego z 10 przykazaniami i stanowi anty-dekalog. Utraciliśmy suwerenność duchową, moralną, kulturalną. Sytuacja duchowa narodu wymaga odnowy, ewangelizacji i nawrócenia.

Pamiętajmy, że Maryja Nasza Ukochana Matka, dana została Polakom ku obronie. Do Matki zwracamy się w zorganizowanej formie „Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę”, aby nawiązując do wielkich Polaków i Patriotów, jak Św. Maksymilian Kolbe, Bł. Jan Paweł II, czy Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński i pod ich przewodnictwem zawierzać Tobie Królowo Polski, Pani Jasnogórska Kościół Święty w Polsce i naszą ukochaną Ojczyznę.

Ojcze Nasz…

Zdrowaś Maryjo X 10

O mój Jezu Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do Nieba, a zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciół Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

II PIEŚN :

BOGURODZICA koniec XIII w. (według rękopisu z XV w.)

1. Bogurodzica Dziewica * Bogiem sławiena, Maryja! * u Twego Syna Gospodzina * Matko zwolena, Maryja * ziści nam, spuści nam * Kyrie eleison!

2. Twego dziela Krzciciela, Bożycze * usłysz głosy, napełń myśli człowiecze * słysz modlitwę, jąż nosimy * a dać raczy, Jegoż prosimy * a na świecie zbożny pobyt, po żywocie rajski przebyt * Kyrie eleison!

Tajemnica III : Narodzenie Pana Jezusa

„ Światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo złe były ich uczynki”.

Nasza Ojczyzna stoi przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, ekonomicznymi, gospodarczymi, demograficznymi i politycznymi. Kolejne lata mijają, a problemy narastają, bo Polsce zabrakło ludzi sumienia.  Ludzi sumienia w mediach, na stanowiskach władzy, w samorządach, na uczelniach i w szkołach, i w naszych rodzinach, w każdym wymiarze życia. Święty Jan Paweł II uczył nas, że być człowiekiem sumienia, to w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać, angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, nigdy nie godzić się na zło. I przestrzegał: „bądźcie czujni, aby sumienia Polaków nie uległy demoralizacji”.

To Kościół był i jest obrońcą praw sumienia, również ludzi niewierzących. Stąd taki zmasowany atak na Kościół katolicki i jego wyznawców. Pod hasłami tolerancji w mediach szczególnie niszczy się chrześcijan, katolików, ludzi uczciwych i szlachetnych, zaangażowanych i zatroskanych sprawami państwa, patriotów. Wyśmiewa i szkaluje zupełnie bezkarnie. Dlaczego? Bo każą nam nazywać elitami ludzi zdemoralizowanych. Ludzi wierzących obraża się, spycha na margines życia społecznego, ośmiesza i wyszydza. Czy święty  Jan Paweł II wiedział, że w polskim narodzie dojdzie do profanacji krzyża i dlatego prosił: abyście to dziedzictwo Chrystusowego krzyża na nowo z wiarą i miłością przyjęli”, „ abyście podjęli odpowiedzialność za obecność krzyża w życiu tej wielkiej wspólnoty, jaką jest Polska. Brońcie go!”.

Jasnogórska Pani, nasza Hetmanko prosimy Cię o ludzi sumienia we władzach samorządowych, parlamentarnych i państwowych. Niech ich nie zabraknie na urzędach, w sądach i w szkołach.

Ojcze Nasz…

Zdrowaś Maryjo X 10

O mój Jezu Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do Nieba, a zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

O Maryjo bez grzechu poczęta módl Się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciół Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Pieśń : „ Nie zdejmę Krzyż z mojej ściany”

1. Nie zdejmę Krzyża z mojej ściany * za żadne skarby świata, * bo na nim Jezus ukochany * grzeszników z niebem brata.

Nie zdejmę Krzyża z mego serca, * choćby mi umrzeć trzeba, * choćby mi groził kat, morderca, * bo Krzyż to klucz do nieba.

2. Nie zdejmę Krzyża z mojej duszy, * nie wyrwę go z sumienia, * bo Krzyż szatana wniwecz kruszy, * bo Krzyż to znak zbawienia.

A gdy zobaczę w poniewierce * Jezusa Krzyż i ranę, * która otwiera Jego Serce, * w obronie Krzyża stanę.

Tajemnica IV: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

„ Oto ten postawiony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą”.

Żyjemy w czasach, kiedy ludzie nie liczą się z Bogiem i  nie dbają o swoją narodową tożsamość.  Komercyjne media ciągle jeszcze promują  nowoczesny patriotyzm i nowoczesne wartości.  Sieją nienawiść, pomówienia i rozłamy między Polakami. Jak  wielu Polaków zostało zatrutych „ informacjami i faktami” antypolskich mediów. Ludzie prawi i szlachetni wierni swoim przekonaniom przedstawiani są jako konfliktowi, nawiedzeni, zacofani i niewspółpracujący z nowoczesną częścią zespołu w firmie. Ciągle jeszcze trwa  promowanie homoseksualizmu, namawianie do uchwalenia prawa legalnego zabijania (bez ograniczeń) dzieci poczętych i nienarodzonych, niszczenie polskiej rodziny  i małżeństwa, którego podstawą jest związek sakramentalny pomiędzy kobietą i mężczyzną,   atakowanie macierzyństwa i ojcostwa, chrześcijańskiego wychowania dzieci. Czarne marsze i manifestacje KODu , a teraz jeszcze Obywateli RP to iście szatańskie szyderstwo i upokarzanie całych pokoleń Polaków, które walczyły o prawo do wolności  i godności w  swoim kraju.

Maryjo, Królowo Polski , ratuj nas!

Gdy  wydaje się że  wrogowie Ojczyzny i Kościoła chcą nam odebrać godność Dzieci Bożych chcemy być razem i prosić o ducha męstwa i mądrości, aby odzyskać to co stracone. Budźmy serca naszych braci, stawajmy do modlitwy, do Różańca. Stawajmy w szeregach Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę!

Ojcze Nasz…

Zdrowaś Maryjo X 10

O mój Jezu Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do Nieba, a zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

O Maryjo bez grzechu poczęta módl Się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciół Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Pieśń : „Rota”

1. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, * nie damy pogrzęść mowy! * Polski my naród, polski lud, * królewski szczep Piastowy, * nie damy, by nas zniemczył wróg. * - Tak nam dopomóż Bóg!

2. Do krwi ostatniej kropli z żył * bronić będziemy Ducha, * aż się rozpadnie w proch i pył * krzyżacka zawierucha. * Twierdzą nam będzie każdy próg. * - Tak nam dopomóż Bóg!

3. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz * ni dzieci nam germanił. * Orężny wstanie hufiec nasz, * Duch będzie nam hetmanił, * pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg. * - Tak nam dopomóż Bóg!

4. Nie damy miana Polski zgnieść * nie pójdziem żywo w trumnę. * Na Polski imię, na Jej cześć * podnosim czoła dumne, * odzyska ziemię dziadów wnuk... * - Tak nam dopomóż Bóg!

 

Tajemnica V: Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

„ Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca”?

Słusznie mówi się, że rodzina jest podstawową ludzką wspólnotą. Od tego jaka jest rodzina, zależy naród, bo od tego zależy człowiek. Święty Jan Paweł II życzył nam: „ abyśmy byli mocni dzięki zdrowej rodzinie. Rodzinie silnej Bogiem. I życzył, aby człowiek mógł się w pełni rozwijać w oparciu o nierozerwalną więź małżonków- rodziców, ażeby rodzina polska dawała Życie i żeby była wierna świętemu prawu życia”.

A co mamy dzisiaj?

Świadome propagowanie agresji, wrogości, konfliktowania ludzi między sobą. Pomija się w przekazie publicznym wspaniałe wzory życia w miłości i wzajemnym szacunku milionów małżeństw i polskich rodzin, a dostarcza się przekaz o matkach-morderczyniach, patologicznych rodzinach, pozbawionych uczuć ojcach, aby współczesny Polak uwierzył, że to dzisiaj jest normalność, że tradycyjna rodzina jest staroświecka i że się nie sprawdziła. Zamiast „ czcij ojca swego i matkę swoją”, promuje się związki partnerskie i namawia się do samowoli w każdej dziedzinie , seksualnej najbardziej.

Sługa Boży Pryma Polski August Hlond Powiedział:” Rodzina należy do tych wartości, których bez świętokradztwa tykać nie wolno”,  „ niezawodnym zwolennikiem i obrońcą chrześcijańskiej idei rodzinnej jest Kościół katolicki. Był wiernym przyjacielem w przeszłości i pozostanie jej zaufanym orędownikiem w najgorsze czasy, bo to należy do jego odwiecznych posłannictw”.

I my dzisiaj modlimy się razem z dziećmi nienarodzonymi, za nasze polskie rodziny, aby były silne Bogiem . Módlmy się na różańcu za Polskę i nie ustawajmy.  Musimy dużo różańców odmówić, tutaj na Ziemi Lubelskiej, na całej polskiej ziemi, abyśmy pozostali wierni temu dziedzictwu, któremu na imię Polska! Polacy związani historycznie z chrześcijaństwem z silną wiarą w Boga w Trójcy Jedynego, mają właściwie ustalony azymut i dlatego z wiara i mocą, odważnie bronią swojej Ojczyzny. Szczególnie teraz, gdy nadzieja na Polskę silną i sprawiedliwą z mocna pozycją w Europie jest realna pod obecnymi rządami. Taką Polskę chcieli Święty Jan Paweł II – największy z Polaków, Ojciec Narodu, Prorok, Nauczyciel oraz  Mistrz Patriotyzmu – Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, a także męczennik – ks. Jerzy Popiełuszko.

Dzisiaj jest nas tutaj …. Dzisiaj też modlimy się , aby wrogie siły, zdrajcy i targowiczanie nie dali otumanić i ogłupić do reszty tej części narodu, dla którego wiara w Boga nie ma znaczenia w życiu. Usłysz nas Matko Boga, wymódl nam jeszcze raz prawdziwą wolność. Niech się światło, w które Ty jesteś obleczona rozleje po całej polskiej ziemi. Niech się do tego światła zbiegną ludzie dobrej woli, ludzie szczerego serca, ludzie czynu.

Ojcze Nasz…

Zdrowaś Maryjo X 10

O mój Jezu Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do Nieba, a zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

O Maryjo bez grzechu poczęta módl Się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciół Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

BOŻE COŚ POLSKĘ.

1. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki * otaczał blaskiem potęgi i chwały * coś ją osłaniał tarczą swej opieki * od nieszczęść, które przygnębić ją miały.

Ref.: Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: * ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie! / bis

2. Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem * wspierał walczących za najświętszą sprawę * i chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem * w nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.

3. Wróć naszej Polsce świetność starożytną, * Użyźniaj pola, spustoszone łany, * Niech szczęście, wolność na wieki w niej kwitną, * Poprzestań kary, Boże zagniewany!

4. Boże, którego ramię sprawiedliwe * Żelazne berła władców świata kruszy, * Zniwecz tych wrogów zamiary szkodliwe * Obudź nadzieję w polskiej naszej duszy.