Triduum Paschalne

Zapraszamy do udziału w Triduum Paschalnym w formie rekolekcji w Domu Pielgrzyma w Chełmie, przy parafii Narodzenia NMP, ul. Lubelska 2.
Formularz zgłoszeniowy
Ks. Piotr Drozd
tel. 604295127