XLII Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie

Kto się wybiera na Kongregację Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie do Częstochowy? Termin: 24-26.02.2017 r. Pamiętajmy o odpowiedzialności. Każda diecezja otrzymała limit miejsc (nasza 29), kto pierwszy ten (...) jedzie! ZGŁOŚ SIĘ

Zobacz ZAPROSZENIE i PROGRAM