ISKRA 2016

Zapraszamy cały Ruch Światło-Życie, szczególnie w Roku Jubileuszowym Miłosierdzia, do włączenia się w inicjatywę ISKRA Bożego Miłosierdzia, modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego na ulicach miast świata w dniu 28.09.2016, o godz.15.00.

Wyjdźmy na skrzyżowania ulic kto może, zaprośmy kapłanów i módlmy się w jedności za nasze rodziny, miasta i cały świat.

Informacje na stronie  http://www.iskra.info.pl/

Łączymy się w modlitwie, Iwona i Jacek Wolscy Centralna Diakonia Miłosierdzia.