Spotkanie z kardynałem Gerhardem Mullerem

7 lipca, w czasie trwania Oazy Nowego Życia III stopnia diecezji lubelskiej w Rzymie, odbyło się spotkanie z Kardynałem Gerhardem Mullerem, prefektem Kongregacji Nauki i Wiary.

Audiencja miała miejsce na terenie Watykanu w ramach spotkania z żywym Kościołem. Kardynałowi towarzyszyli dwaj polscy księża pełniący funkcję sekretarzy. Spotkanie rozpoczęliśmy od wspólnego odśpiewania oazowej pieśni. Kardynał przywitał nas w naszym ojczystym języku odczytując tekst przesłania, między innymi przypominając nam wskazania Jana Pawła II dla naszego Ruchu: „Umiłowanie Eucharystii i Biblii niech zawsze rzuca światło na drogi waszego życia”.

3

W trakcie spotkania z Kardynałem mieliśmy możliwość zadawania pytań. Pierwsze z nich dotyczyło problemu uchodźców. Z odpowiedzi Kardynała wynikało, że członkowie Kościoła Katolickiego powinni pomagać, jednak każdy kraj ma prawo osobno rozeznać jak ta pomoc ma wyglądać. Opisywał jak wygląda ten problem w Jego ojczyźnie i podkreślał potrzebę chronienia własnej tożsamości.

Następnie zapytaliśmy jak radzić sobie z falą sekularyzmu i zagrożeniami płynącymi ze współczesnego świata. Na to pytanie prefekt z wielką stanowczością podkreślił, że konsumpcjonizm nie może dać pełnego szczęścia ani odpowiedzi na podstawowe pytania człowieka. Stwierdził: „Cóż to jest 80 - 90 lat życia do wieczności”. Kardynał wyraził również wielką nadzieję, że w czasie Światowych Dni Młodzieży w Polsce młodzi zaniosą światu przesłanie wiary i podkreślił to stwierdzeniem: „Musimy o tym świadczyć”.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Ojca Świętego Franciszka „Amoris Laetitia” podkreślił wagę słuchania magisterium Kościoła oraz zachęcił do dalszego pogłębiania wiedzy w tym temacie. W związku z ostatnimi wypowiedziami jednego z kardynałów o przyjmowaniu Komunii Świętej w postawie klęczącej, prefekt Kongregacji zapewnił, że zawsze istniały dwie możliwości przyjmowania Ciała Chrystusa. Jeszcze w czasie trwania naszych rekolekcji Kongregacja wydała oficjalny komunikat w tej sprawie, że nie przewiduje żadnych zmian.

Na zakończenie każde małżeństwo otrzymało w prezencie album o Kardynale Gerhardzie Mullerze, a nasza Wspólnota zrewanżowała się albumem o Domowym Kościele. Całe spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze. Kardynał nie stwarzał dystansu, a z Jego twarzy nie schodził uśmiech. Odchodząc udzielił nam błogosławieństwa i chętnie pozował do wspólnych zdjęć.

Spotkanie to umocniło w nas zaufanie do pasterzy Kościoła. Z radością i poczuciem bezpieczeństwa opuszczaliśmy gmach Kongregacji Nauki i Wiary.

Bożena Hubert Pietrasowie
Rzym 13.07.2016