Oazy wakacyjne OŻK 2017

Oazy Wakacyjne

Rozpoczęliśmy zapisy na rekolekcje wakacyjne - OŻK 2017!

Rekolekcje dla dzieci. 

Rekolekcje dla młodzieży, studentów i dorosłych.

Informujemy, że wszystkie oazy odbywają się w specjalnie przygotowanych szkołach na terenie Archidiecezji Lubelskiej. Serdecznie zapraszamy!

OŻK 2017

I turnus (27.06 - 13.07.2017)

Oaza Dzieci Bożych I (ODB I) - po klasie III szkoły podstawowej
Oaza Nowego Życia III (ONŻ III) - po ONŻ II i Triduum Paschalnym w formie rekolekcji

II turnus (15.07 - 31.07.2017)

Oaza Dzieci Bożych II (ODB II) - po klasie IV szkoły podstawowej
Oaza Nowej Drogi II (OND II) - po I klasie gimnazjum
Oaza Nowej Drogi III (OND III) - po II klasie gimnazjum
Oaza Nowego Życia I (ONŻ I) - po III klasie gimnazjum i przygotowaniu w małej grupie w parafii
Oaza Nowego Życia II (ONŻ II) - po ONŻ I i formacji ku dojrzałości chrześcijańskiej w ciągu roku

III turnus (04.08 - 20.08.2017)

Oaza Dzieci Bożych III (ODB III) - po V klasie szkoły podstawowej
Oaza Nowej Drogi I (OND I) - po VI klasie szkoły podstawowej

10 - 20.08.2017 - KODA (Kurs Oazowy dla Animatorów) - min. po II stopniu ONŻ