ORAE w Łęcznej już za nami!

W dniach 14-18 stycznia w naszej Archidiecezji po raz pierwszy przeprowadzona została Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji I st. w rejonie.

Małżeństwa i młodzież z rejonu bł. Jerzego Popiełuszki wraz z diecezjalną diakonią Ewangelizacji, odpowiedzialnymi za filialną DE - Mateuszem i Magdaleną Pindakiewiczami oraz o. Marcinem Zagułą, Misjonarzem Afryki i moderatorem diakonii misyjnej przeżywały owocny czas służący pogłębianiu pragnienia pełnienia woli Bożej wyrażającej się w ostatnich wersetach Ewangelii wg. św. Mateusza "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata." (Mt 28, 19-20) Ten ostatni nakaz Chrystusa stał się niejako mottem tych rekolekcji. Wielokrotnie powtarzany, rozważany i "rozkładany na części pierwsze" fragment Ewangelii, pozwolił nam na lepsze zrozumienie jak ważnym zadaniem dla każdego z nas jest ewangelizacja - szczególnie wśród naszych najbliższych, do których często najtrudniej jest nam podejść. Rekolekcje były wypełnione wspólną modlitwą w intencji dzieł ewangelizacji, które podejmujemy i podejmować będziemy w przyszłości, a w sposób szczególny w intencji realizacji planu Ad Christum Redemptorem II, który również został przybliżony nam w czasie trwania oazy, jako nasze zadanie na najbliższe lata. Kolejne Oazy Rekolekcyjne Animatorów Ewangelizacji planowane są na wiosnę w rejonie NMP Matki Kościoła oraz w rejonie ks. Franciszka Blachnickiego (informacje wkrótce). Więcej na temat tego czym są rekolekcje ORAE oraz planu ACR II można znaleźć tutaj.

Zapraszamy również do krótkiej relacji fotograficznej z rekolekcji w Łęcznej - ORAE I st. w par. św. Barbary.

ORAE w Łęcznej