COM = MOC 2014

COM - Centralna Oaza Matka słusznie jest nazywana Centralną Oazą Modlitwy. Tymi słowami rozpoczął Moderator Generalny Ks. Adam Wodarczyk nasze spotkanie w Krościenku.

Przez te dni towarzyszy nam zebranym na COM przede wszystkim modlitwa. Prosimy o moc z wysoka, o Ducha Świętego, który nas uzdolni do trwania w jedności, wspólnocie, łamaniu chleba i modlitwie. Tej modlitwy potrzebuje cały Ruch Światło-Życie. Chociaż w Krościenku są obecni tylko przedstawiciele wspólnot z Polski i zza granicy - a nawet jeśli kogoś brakuje to jednak to tu otaczamy modlitwą całość Ruchu. Już niedługo podczas rekolekcji wakacyjnych, chcemy dosłownie z pomocą Ducha Świętego wcielać w życie słowa Św. Łukasz z Dziejów Apostolskich 2, 42. Nie można jednak tego uczynić bez otwartości na dary, owoce Ducha Świętego: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie Ga 5, 22. Wszystkie najważniejsze momenty COM związane będą z modlitwą: Jutrznią - błogosławieństwo animatorów, Nieszporami - błogosławieństwo diakonii, Liturgią Godzin - modlitwa o wylanie Ducha Świętego, Eucharystią - posłanie i przekazanie świec Oazy Wielkiej. Trzy dni w Krościenku: diakonii, animatora, moderatora, są modlitwą i błaganiem w intencji wszystkich posługujących i całego dzieła OŻK 2014.
Ks. Piotr Drozd

Więcej o Centralnej Oazie Matce >>> tutaj

Zdjęcia >>> tutaj