Koszenie działki w Matczynie

kosiarka Z powodu czwartkowego deszczu proponujemy wspólne koszenie w poniedziałek (2 czerwca) od 17.00 i we wtorek (3 czerwca) od godz. 16.00.

 

Tych, którzy zechcą poświęcić swój czas i pracę proszę o pomoc w dogodnym dla nich terminie.

Dlatego proponuję następujący harmonogram prac:
1) w pierwszej kolejności należy skosić brzegi działki od strony sąsiadów, po lewej i po prawej stronie na 1,5 do 2 metrów szerokości;
2) w drugiej kolejności należy skosić przestrzeń pomiędzy skrzynką elektryczną a cegłami oraz miejsce na ognisko - za pryzmą cegieł i za krzakiem bzu; 
3) następnie pagórek i jego otoczenie kilkanaście metrów od drogi, po lewej stronie działki – tam traktor z kosiarką nie wjedzie oraz teren wokół złożonych cegieł;

Tych, którym leży na sercu beatyfikacja ks. Wojciecha Danielskiego zapraszam do skoszenia terenu Pustelni Ks. Wojciecha Danielskiego – na samym końcu działki.

Na wspólne koszenie zapraszam ponownie w poniedziałek – 2 czerwca od godziny 17.00 oraz we wtorek - 3 czerwca od godz. 16.00.

Bożena Białopiotrowicz