Kongres "PIĘKNO POWOŁANIA"

kongres powolaniowyW dniach 29 maja - 1 czerwca z okazji 300-lecia Seminarium Duchownego w Lublinie odbędzie się Kongres powołaniowy Archidiecezji Lubelskiej "PIĘKNO POWOŁANIA".

Organizatorami Kongresu są:
- Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie,
- Katedra Duchowości Liturgicznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz
- Zespół ds. powołań kapłańskich Archidiecezji Lubelskiej

Okazją do organizacji Kongresu jest przypadające w tym roku 300-lecie Seminarium Duchownego w Lublinie.

Zapraszamy do odkrywania z nami radości i piękna powołania. Zgodnie z załączonym programem, podczas Kongresu znajdzie się miejsce zarówno na teologiczną refleksję, świadectwa czy koncerty, jak i na wspólne świętowanie.
Motywem przewodnim Kongresu będzie jednak modlitwa i adoracja Tego, który nas wzywa i powołuje do służby w Kościele.
Niech Bóg będzie uwielbiony przez nasz Kongres.

Program Kongresu:

29 maja - czwartek

Inauguracja Kongresu w Metropolitalnym Seminarium Duchownym
18.00 Msza św. inauguracyjna – Abp. Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski
20.00 Modlitwa uwielbienia z udziałem zespołu „Razem za Jezusem”
21.00-22.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy


30 maja - piątek

Sympozjum naukowe na KUL:    WOŁANIE - PO-WOŁANIE - WYTRWANIE  zorganizowane przez Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie i Katedrę Duchowości Liturgicznej KUL

Miejsce: aula kard. Stefana Wyszyńskiego

Sesja przedpołudniowa: Nasze życie należy do Pana (por. Rz 14, 8)

9.00-9.30 Powołanie chrześcijańskie - ks. dr Stefan Moszoro-Dąbrowski, wikariusz regionalny Prałatury Personalnej Opus Dei w Polsce
9.30-10.00 Powołanie kapłańskie - ks. dr Marek Jarosz, rektor WSD w Płocku
10.00-10.30 Powołanie do życia zakonnego - o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk, prorektor KUL
10.30-11.00 Powołanie do świeckości konsekrowanej - Jolanta Szpilarewicz, przewodnicząca Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich
11.00-11.15 Przerwa
11.15-12.00 Dyskusja panelowa z udziałem prelegentów; prowadzi ks. dr Marek Słomka, rektor MSD w Lublinie
12.30 - Msza Święta w kościele akademickim KUL


Sesja popołudniowa: Miejsca odkrywania i formacji powołania

15.00-15.30 Seminarium - ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie
15.30-16.00 Rodzina - ks. dr Tomasz Adamczyk, wykładowca Wydziału Nauk Społecznych KUL
16.00-16.30 Wspólnota parafialna, ruchy i stowarzyszenia - ks. dr Marek Adamczyk, duszpasterz krajowy Federacji Skautingu Europejskiego
16.30-17.00 „Wytrwajcie w miłości Mojej” (J 15, 9). Formacja permanentna kapłana - ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski, prodziekan Wydziału Teologii KUL
17.00-17.15 Przerwa
17.15-18.00 Dyskusja panelowa z udziałem prelegentów; prowadzi ks. dr hab. Bogusław Migut, prof. KUL
18.00 Co znaczy być powołanym dzisiaj? - ks. dr Marek Dziewiecki, członek Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań

20.30-21.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele seminaryjnym


31 maja - sobota

Miejsce: Metropolitalne Seminarium Duchowne

Przedpołudnie: Spotkanie Lektorów Archidiecezji Lubelskiej

9.15 Słowo wstępne - ks. dr Marek Słomka, rektor MSD w Lublinie
9.25 Konferencje dla poszczególnych grup - ojcowie duchowni MSD w Lublinie: ks. dr Andrzej Krasowski, ks. dr Jan Miczyński, ks. dr Marek Gątarz
9.45 Świadectwa
10.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez ks. dra Stefana Moszoro-Dąbrowskiego, wikariusza regionalnego Prałatury Personalnej Opus Dei w Polsce
10.30 Czuwanie modlitewne z zespołem „Full Power Spirit”
12.00 Msza św. z ustanowieniem ministrantów Słowa Bożego
13.15 Agapa


Popołudnie: Dzień otwartych drzwi z udziałem młodzieży Archidiecezji Lubelskiej

18.30-19.00 Konferencja: Szukajcie wpierw Królestwa Bożego - ks. Andrzej Gołębiowski SDB
19.00 Koncert ewangelizacyjny: Good God – zespół klerycki MSD Lublin (prezentacja nowej płyty zespołu)

Zespół POROZUMIENIE

20.30-21.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez ks. dr Stefana Moszoro-Dąbrowskiego, wikariusza regionalnego Prałatury Personalnej Opus Dei w Polsce


1 czerwca - niedziela

Zakończenie Kongresu

Spotkanie rodziców kapłanów i kleryków Archidiecezji Lubelskiej w Seminarium Duchownym

10.00 Słowo wstępne - ks. dr Marek Słomka, rektor MSD w Lublinie
10.15 Konferencja: Świadectwo życia dwóch matek kapłanów - Milena Kindziuk, autorka książek o matkach św. Jana Pawła II i bł. Jerzego Popiełuszki
11.30 Msza święta

W tym dniu odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwą o powołania w parafiach Archidiecezji Lubelskiej


Plakat o Kongresie - pobierz

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!