Czuwanie przed Kanonizacją Papieży

Zapraszam bardzo serdecznie cały Ruch Światło-Życie w sobotę 26 kwietnia na godz. 20.00 do Kościoła Świętej Rodziny na Czubach w Lublinie na prowadzone przez nas czuwanie modlitewne. Mamy okazję wspólnie podziękować Bogu za dar Jana Pawła II i jego umiłowanie Ruchu.

Zakończymy trochę po 22.00.

Zatrzymamy się nad cnotami: wiarą, nadzieją i miłością. Pierwsza część będzie połączona ze świadectwami o wierze i nauczaniem Jana Pawła II.
W drugiej części spojrzymy na Jana Pawła II Świadka nadziei oraz na Maryję w której widział ratunek. Złączymy tą część czuwania z modlitwą Apelu Jasnogórskiego. My też chcemy być świadkami wiary, nadziei i miłości, dlatego też zostanie nam przekazana symbolicznie Iskra Miłosierdzia.
Jesteśmy uczestnikami pielgrzymki wiary i nadziei, dlatego zanim pójdziemy nieść ten dar bliźnim, zaczerpniemy ze źródła miłości - spotkania z
Chrystusem w Najświętszym Sakramencie. Będzie to nasze uwielbienie. To jest też naszym celem do którego zmierzamy.

Jeśli ktoś chce się włączyć w przygotowanie to serdecznie zapraszamy.

Osoby śpiewające i grające proszę o kontakt z Magdaleną Pułjan, inne osoby chcące się zaangażować proszę o kontakt z Anną Krupą.

W sam dzień kanonizacji od 10.00 transmisja na telebimach w tym samym miejscu, a wieczorem najpierw Eucharystia o godz. 18.00 a po niej koncert Mszy dedykowanej Janowi Pawłowi II. Cieszę się że wystąpią chórzyści i osoby grające również z oazy.

Więcej informacji na stronie www.lublin.oaza.pl i www.cjp2.pl.

Zaproście swoje wspólnoty, znajomych aby wspólnie dziękować za dar Jana Pawła II i uwielbiać Boga.

Ks. Piotr Drozd
Moderator Diecezjalny 
Ruchu Światło-Życie