Niedziela Palmowa

palma2Liturgia Niedzieli Palmowej, to nie tylko wezwanie do rozważania Męki Pańskiej jako historii, ale wezwanie do uczestnictwa w misterium. Tajemnica paschalna Chrystusa uobecni się wśród nas w liturgicznych obrzędach Triduum Paschalnego. My mamy wejść w tą rzeczywistość, współuczestniczyć w niej.

 

Taka jest wymowa gałązek palmowych dziś poświęconych. Mają one byż znakiem naszej gotowości doączenia do orszaku uczniów Pana, którzy idą za Nim do Jerozolimy. Gałązki palmowe wyrażają, iż chcemy w tych dniach wypełnić wyzwanie Chrystusa: "Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem tam będzie i mój sługa". (J 12, 26a).

[ks. Franciszek Blachnicki, Słowo życia w Wielkim Poście]