11 kwietnia 2014.
Droga Krzyżowa na Majdanku
Godz. 19:00

12 kwietnia 2014.
Forum Młodych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Aula im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Program:
8:00 – 9:00 Zapisy
9:00 Powitanie. Aula im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
9:15 Wolność wg Jezusa. Konferencja o. Stacha Nowaka OP
10:00 Spotkanie w grupach
11:00 Przerwa, kawa i herbata
11:30 Świadectwo
11:40 Spotkanie z gościem
12:40 Śladami bł. Jana Pawła II
13:30 Msza Święta
14:30 Obiad
15:30 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:40 ŚDM Kraków 2016. Co nas czeka?
16:30 Warsztaty
(Program do pobrania w załączniku. Zapisy na wybrany warsztat w dniu Forum Młodych)
18:00 Kolacja
19:00 Podsumowanie
20:00 W Tobie jestem wolny – uwielbienie. Posługuje zespół Gospel ON. Kościół Akademicki KUL.

13 kwietnia 2014.

Niedziela Palmowa

PRZEKAZANIE KANONIZACYJNEJ ISKRY BOŻEGO MIŁOSIERDZIA


Godz. 12:30 Procesja z palmami spod Metropolitalnego Seminarium Duchownego przy
ul. Wyszyńskiego 6.
Godz. 13:00 Msza św. pod przewodnictwem Arcybiskupa Stanisława Budzika.
Archikatedra Lubelska