Konkurs OAZOWA KOSZULKA

Zapraszamy do udziału w konkursie, którego celem jest zaprojektowanie koszulki Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej.

Koszulka ma być uniwersalna, w przesłaniu może nawiązywać do tematu roku: „Radość Ewangelii”. Powinna posiadać symbol Ruchu. Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy członkowie Ruchu (dzieci, młodzież, dorośli, rodziny). Na Wasze prace czekamy do 9 kwietnia 2014 r. Każdy zespół (jednoosobowy lub większa grupa) może przesłać dowolną ilość prac. Zabierajmy się do tworzenia!!!

I. Organizator
Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej

II. Cele konkursu
- Zaprojektowanie koszulki Ruchu Światło-Życie
- Rozwój kreatywności

III. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych z wyłączeniem osób zaangażowanych w organizację i przeprowadzenie oceny prac konkursowych.
2. Każdy zespół może nadesłać dowolną liczbę prac.
3. Prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.
4. Prace muszą być autorstwa osoby zgłaszającej.

IV. Termin i sposób dostarczenia prac
1. Przyjmowanie projektów do 9 kwietnia 2014 r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w pkt. IV.
3. Prace w formie elektronicznej (zapisane w pliku JPG) należy przesyłać na adres Moderatora Diecezjalnego Ruchu Światło-Życie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (temat maila: „OAZOWA KOSZULKA”)
4. Opis pracy powinien zawierać:
- dane poszczególnych członków zespołu: imię i nazwisko, parafia, adres, nr telefonu, e-mail, nazwa wspólnoty (dzieci, młodzież, dorośli, rodziny)
- zdanie: „Wyrażam zgodę na zaprezentowanie pracy na stroniewww.lublin.oaza.pl i profilu facebook Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej oraz na podanie obróbce pracy przed przedstawieniem na przygotowanych koszulkach”
- zdanie: „Zespół wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika na potrzeby Konkursu”

V. Kwalifikacja i ocena prac
1. Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatora.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie: www.lublin.oaza.pl
3. Autorzy prac nagrodzonych zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (e-mail).
4. Nagrody zostaną wręczone podczas rozesłania oaz w Wąwolnicy (Diecezjalna Oaza Matka – 21 czerwca 2014).

VI. Przepisy szczegółowe
1. Prace przechodzą na własność Organizatora i mogą być przez Niego wykorzystywane po
zakończeniu Konkursu nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń co do terytorium w przesłanej rozdzielczości oraz w rozdzielczości umożliwiającej wydruk, a także zamieszczanie ich w Internecie i w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania czy publicznych prezentacji.
2. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, jak również z niego
wyłączonych, w szczególności prac zgłoszonych w formie wydruków.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w formularzu
zgłoszeniowym, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.