Założyciel

blachnicki2Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987) to nie tylko świetny organizator, inicjator wielkich dzieł, lecz również, a może przede wszystkim, człowiek głębokiego wnętrza.

To z jego życia wewnętrzngeo, głębokiego zjednoczenia z Bogiem, rodziły się wspaniałe inicjatywy, które rozwijają się i owocują do dziś. Ta sfera jego życia nie jest znana, nie tylko osobom spoza Ruchu Światło-Życie, lecz także samym oazowiczom - spadkobiercom Sługi Bożego. Aby zachęcić do poznawania jego duchowości, przytaczamy kilka fragmentów z zapisków życia wewnętrznego. 

Czytaj więcej...

banerinstytut

Na drodze do dojrzałej wiary

Wykłady ks. Franciszka Blachnickiego

blachnickiyoutube

banerblachnicki