Podsumowanie SA 10-12.10.2014

Alleluja!
Już po raz kolejny w naszej Archidiecezji rozpoczęła się Szkoła Animatora. W tym roku zgłosiło się 31 uczestników: osoby z różnych diecezji: archidiecezji lubelskiej oraz diecezji zamojsko - lubaczowskiej i radomskiej; ci którzy w tym roku przeżywali II i III stopień ONŻ.

Gościło nas Centrum Ruchu Światło-Życie na Sławinku a dokładnie Panie z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, które dbały o nas i o nasze brzuszki :) I sesja SA dla I roku rozpoczęła się nieszporami w godzinach popołudniowych w piątek. Po wieczornej Eucharystii w piątek czekała na nas miła niespodzianka i wynikające z niej wezwanie do służby. Były to ręczniki, które specjalnie zostały przygotowane z nadrukiem „Pragnę służyć”. Ten upominek przypomniał nam, że nie możemy się załamywać niepowodzeniami w podejmowaniu służby – tak jak nowy ręcznik, który nieraz staje się bezużyteczny, dopóki się go nie wypierze. Jednak po tej czynności służy i wchłania wodę. A jeśli nawet się przedrze to widać przez niego niebo. Służąc idziemy do celu jakim jest niebo i innych pragniemy tam prowadzić.
Tematem przewodnim naszego spotkania była ewangelizacja. W ramach konferencji dowiedzieliśmy się o różnych sposobach Głoszenia Dobrej Nowiny. Odnosząc się do adhortacji papieża Franciszka, encykliki Pawła VI oraz tekstów ks. Danielskiego i ks. Blachnickiego zauważaliśmy bogactwo Kościoła i miejsca do głoszenia nauki Chrystusa. W ramach ćwiczeń mogliśmy się sprawdzić w roli animatora pisząc kerygmat skierowany do różnych grup społecznych. Podczas kręgów liturgicznych rozważaliśmy teksty z Liturgii. Codziennie przeżywaliśmy uroczyste Eucharystie, podczas których ksiądz Piotr Drozd i ksiądz Paweł Grzebalski przekazywali nam cenne wskazówki odnośnie posługi animatora. Każdego dnia towarzyszyła nam modlitwa Liturgii Godzin. Sobotnie uwielbienie wzmocniło naszą żywą relację z Panem Bogiem :) 
Dzięki różnorodności diecezjalnej i rejonowej uczestników mogliśmy poznać różne sposoby ewangelizacji. Oprócz owoców duchowych ten czas spędziliśmy w miłej atmosferze prawdziwej wspólnoty. Pierwszy krok w naszej drodze do posługi animatora Ruchu Światło-Życie mamy już za sobą. Kolejne spotkanie odbędzie się 14-16 listopada 2014r. Mamy nadzieję, że będzie ono równie owocne. Amen :)

Agnieszka Ostańska
Sylwia Zlot
Paweł Grabarczuk
Tomasz Furgała

Zapraszamy do naszej galerii!