Nowa Diakonia w naszej diecezji

Dnia 13 grudnia 2016 roku w naszej Archidiecezji Lubelskiej zawiązała się Diecezjalna Diakonia Społeczna.
Wszystkich którym sprawy społeczne oraz nasza Ojczyna leżą na sercu zapraszamy do aktywnego włączenia się w nowopowstałe dzieło.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do Diakonii Społecznej

„Życie polega na tym, aby myśleć i działać”(ks. F.Blachnicki)

„Żyjemy w czasach wygasania chrześcijaństwa w państwach Europy, gdzie rodzina została zdegradowana i sponiewierana eksperymentem kultury laickiej przez egoizm i „usługowe” traktowanie małżeństwa. Dziś dramatem jest sprzymierzenie sił przeciwko życiu i miłości (…)".

Czytaj więcej...