Nasza posługa

Świadectwo o Chrystusie potrzebne jest w życiu społecznym. „Wiara, jeśli jest konsekwentna, tworzy fakty społeczne” – mówił ks. Franciszek Blachnicki. Dlatego każdy członek Ruchu jest wezwany do angażowania się w sprawy społeczne. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na wychowanie patriotyczne w naszych rodzinach. Nasz założyciel mało mówił o patriotyzmie, ale wszystko, co robił, wynikało z jego patriotyzmu.