Po dniu Skupienia Diakonii Społecznej…

25 marca 2017 roku odbył się na „Sławinku” Dzień Skupienia dla chętnych do służby w tworzącej się Diecezjalnej Diakonii Społecznej.  Chcielibyśmy się z Wami podzielić tym spotkaniem i kilkoma zagadnieniami, które tam zgłębialiśmy. Był to czas poświęcony na wspólną modlitwę, nawiązywanie relacji osobowych oraz poznawanie kierunków myśli społecznej ks. Franciszka Blachnickiego. Pomagali nam w tym wyjątkowi prelegenci : prof. Mirosław Piotrowski – europoseł oraz dr Robert Derewenda – dyrektor Instytutu ks. F. Blachnickiego.

Konferencje były bogate w treści i bardzo inspirujące. Prelegenci szczególnie zwrócili naszą uwagę na pojęcia: naród - tożsamość - świadomość narodowa i przedstawili zagadnienie:   „patriotyzmu dzisiaj”.

Dr Robert Derewenda przedstawił nam  ks. Franciszka, jako człowieka, który tworzył oblicze polskiego Kościoła i kształtował pokolenia młodych Polaków. Powołanie Niezależnej Chrześcijańskiej Służby Społecznej ( NChSS) w 1981 roku było odpowiedzią na potrzeby chwili, aktualnej sytuacji historycznej, w jakiej Polska się znalazła. „Polska nie stanie się w pełni narodem wolnym, jeżeli nie podejmie misji i służby na rzecz wyzwolenia innych sąsiadujących z nią narodów”(„ Prawda Krzyż Wyzwolenie”). Ten program społeczny skierowany jest do dorosłych, do rodzin. RŚŻ  powinien wychodzić z „oazy”, aby wchodzić w środowisko. „ Ks. Blachnicki mało używał takich słów, jak patriotyzm, ale wszystko co robił wynikało z patriotyzmu i było patriotyzmem” – tak zakończył swoje wystąpienie członek Domowego Kościoła Robert Derewenda.

Profesor Mirosław Piotrowski zwrócił uwagę, że Chrześcijańska Demokracja, popularnie zwana chadecją, jako  ruch ideowy i społeczno-polityczny , który rozwinął się po II wojnie światowej, głównie w Europie opierał się na  zasadach etycznych chrześcijaństwa i społecznej nauki Kościoła. Podstawę dla programu chrześcijańskiej demokracji stanowiły społeczne encykliki papieskie: Leona XIII Rerum novarum (1891), Graves de communi (1901) i Piusa XI Quadragesimo anno (1931). Program społeczny chadecji powstał i kształtował się w opozycji do socjalistycznego kolektywizmu i liberalnego indywidualizmu.  Co dzisiaj reprezentuje Europa? Co zrobiła ze swoim chrześcijaństwem?

Profesor Piotrowski zacytował słowa papieża Franciszka ze spotkania z przywódcami europejskimi , właśnie z 25 marca 2017r, że „ Europa jest rodziną narodów”, i dodał, że „należy pamiętać, że  w rodzinie  istnieje różna wrażliwość, bo każda rodzina ma swoje tradycje. Nasza polska rodzina zawiązała się 1050 lat temu, od chrześcijaństwa”. Następnie przedstawił, jak różnie definiowano pojęcie : „naród”. Każdy naród zatracający poczucie własnej tożsamości narażony jest na unicestwienie lub w formie łagodniejszej zdominowany przez inne narody. Należy się aktywnie włączać i angażować w budowanie i rozwijanie postaw patriotycznych, szczególnie u ludzi młodych. Na koniec wystąpienia Profesor Piotrowski podkreślił, że te 13 lat pracy w Parlamencie Europejskim, tylko go utwierdziło w tym, że my Polacy nie mamy powodu do  kompleksów . Stwierdził też, że ma osobiste związki z RŚŻ, gdyż w 1978 roku przebywał wraz rodzicami na rekolekcjach Oazy Rodzin.

 Prelegentom z serca dziękujemy za posługę!

Główne refleksje po zakończeniu konferencji i debacie: temat należy kontynuować!

  1. szczególnie dziś trzeba kultywować patriotyzm, bo kraje, które się odcięły od swojej historii, zatraciły poczucie dumy i poczucie tożsamości narodowej”
  2. bez historii nie ma patriotyzmu i dumy narodowej, dumy z bycia Polakiem!
  3. wszyscy jesteśmy ze sobą w jakiś sposób połączeni, związani ze sobą. To sens przynależności. Rodzina jest Kościołem domowym, centrum ewangelizacji!

Otrzymaliśmy do profesora Piotrowskiego zbiór artykułów w formie książkowej pt.: „Syndrom PRL- u”, w której jest poruszanych wiele zagadnień dotyczących najnowszej historii Polski oraz znaczenia pojęć związanych z narodem i patriotyzmem w kontekście podręczników i programów szkolnych. Serdecznie dziękujemy!