Modlitwy za Ojczyznę

Modlitwy  za Ojczyznę:
Modlitwa do Niepokalanej Jutrzenki Wolności ks.F.Blachnickiego
Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi
Modlitwa Jana Pawła II
Modlitwa za Ojczyznę ks. kard. Augusta Hlonda

Modlitwa do Niepokalanej Jutrzenki Wolności

ks. Franciszek Blachnicki

Maryjo,/ Niepokalana Jutrzenko Wolności,/ Jasnogórska Pani,/ przy której my Polacy/ zawsze byliśmy wolni./ Ty jesteś źródłem światła i życia dla nas/ – ponieważ jako pierwsza z ludzi/ przyjęłaś ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA JEZUSA/ i poszłaś za NIM,/ oddając MU w posłuszeństwie i miłości/ całe swoje życie, aż po krzyż./ Ty widzisz moją niewolę,/ która polega na tym,/ że często panuje we mnie ciemność błędu,/ niewiedzy,/ ułudy własnej wyobraźni/ i że żyję jeszcze dla siebie,/ opanowany pychą/ i miłością własną./ Wyzwól mnie,/ upraszając mi łaskę zanurzenia się wraz z Tobą/ w jedynym Świetle,/ jakim jest Jezus,/ który wie, kim jestem,/ czego chce ode mnie Ojciec/ i co jest dla mnie dobre./ Wyzwól mnie,/ upraszając moc zwyciężenia egoizmu w przyjmowaniu krzyża/ i do życia dla Światła,/ dla Boga i braci/ przez bezinteresowną służbę i miłość./ Spraw, aby w moim wnętrzu zajaśniało światło/ i wytrysnęło źródło życia./ Pomóż mi poznać Prawdę,/ która mnie wyzwoli/ i pójść za Jezusem,/ abym nie chodził w ciemności,/ ale miał ŚWIATŁO ŻYCIA. Amen.

 

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi 

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

Modlitwa za Ojczyznę

Boże, Ty powołałeś mnie do życia z polskich rodziców i na polskiej ziemi. Dziedzictwo mego Narodu kształtowało moje myśli, chleb polskiej ziemi żywił moje ciało. Nie mogę kochać Twojego świata, nie kochając na pierwszym miejscu mojej Ojczyzny. Proszę więc, ześlij na Nią, błogosławieństwo Swoje. Niech rozkwita w pokoju i sprawiedliwości, a ja niech poznam moje wobec Niej obowiązki i z Twoją pomocą je wypełnię. Amen.

 

Modlitwa Jana Pawła II

Zawierzam macierzyńskiej opiece Pani Jasnogórskiej siebie samego, Kościół, wszystkich moich rodaków, nie wyłączając nikogo.
Zawierzam Jej każde polskie serce, każdy dom i każdą rodzinę. Wszyscy jesteśmy Jej dziećmi.
Niech Maryja będzie przykładem i przewodniczką w naszej codziennej i szarej pracy.
Niech wszystkim pomaga wzrastać w miłości Boga i miłości ludzi, budować wspólne dobro Ojczyzny, wprowadzać i umacniać sprawiedliwy pokój w naszych sercach i środowiskach.

Proszę Cię, Pani Jasnogórska, Matko i Królowo Polski,
abyś cały mój naród ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem.
Dodawaj mu odwagi i siły ducha, aby mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności, jaka przed nim stoi.
Niech z wiarą, nadzieją i miłością przekroczy próg trzeciego tysiąclecia i jeszcze mocniej przylgnie do Twojego Syna Jezusa Chrystusa i do Jego Kościoła zbudowanego na fundamencie apostołów.

Matko Jasnogórska, módl się za nami i prowadź nas, abyśmy mogli dawać świadectwo Chrystusowi – Odkupicielowi człowieka.

Modlitwa za Ojczyznę ks. kard. Augusta Hlonda

O Duchu Święty, swe dary spuść na tych,
którzy kierują losami Polski, i na cały Naród,
abyśmy słuchając Twych natchnień w życiu prywatnym i publicznym,
żyli świętym prawem Bożym. Amen.