Diakonia Społeczna - po co?

Cel główny: przebudzić śpiącego olbrzyma, czyli świeckich w Kościele i w samym Ruchu Światło- Życie poprzez
1) zgłębianie i propagowanie myśli Katolickiej Nauki Społecznej(KNS),
 2) jednoczenie lokalnego środowiska lokalnego,
3) przygotowanie programu formacyjnego dla całego Ruchu

 

Jest tyle do zrobienia…..

Ale zacznijmy od siebie, tj. jako członkowie RŚŻ sami powinniśmy być dobrze zorientowani w sprawach społecznych naszego kraju, a w środowisku, w którym żyjemy angażować się w inicjatywy społeczne, domagać się respektowania wartości chrześcijańskich w oświacie, kulturze, biznesie,… brać udział w przedsięwzięciach patriotycznych, podnoszących wiedzę historyczną i  świadomość narodową. To jest podstawowe zadanie diakonii.

Materiały formacyjne:
1.Ks. F. Blachnicki „Prawda Krzyż Wyzwolenie”
2.Ks. Franciszek Blachnicki „POSTSOVIETICUM czyli  nie wolno ci być niewolnikiem”
3.Ks.Kard.St. Wyszyński „ Jedna jest Polska”