Zaproszenie do Diakonii Społecznej

„Życie polega na tym, aby myśleć i działać”(ks. F.Blachnicki)

„Żyjemy w czasach wygasania chrześcijaństwa w państwach Europy, gdzie rodzina została zdegradowana i sponiewierana eksperymentem kultury laickiej przez egoizm i „usługowe” traktowanie małżeństwa. Dziś dramatem jest sprzymierzenie sił przeciwko życiu i miłości (…)".

Pamiętajmy, że chrześcijanin zaproszony jest do porządkowania i kształtowania świata.

Katolicy powinni się włączać w życie społeczne, aby budować dobro wspólne.
Aby stawić czoła współczesnym problemom potrzebna jest odbudowa fundamentu wiary, moralności i modlitwy.
Potrzebna jest Diakonia Narodu,
aby zgłębiać i propagować znajomość Katolickiej Nauki Społecznej,
rozwijać wartości patriotyczne w narodzie,
aby służyć Bogu i Ojczyźnie.

Zapraszamy i zachęcamy do posługi w tworzącej się Diakonii Społecznej w naszej Lubelskiej Archidiecezji.

„Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i Różańcem” (August kard. Hlond)

Dlatego wszystkich członków RŚ-Ż zapraszamy do podjęcia narodowej krucjaty różańcowej w intencji Polski. Jest ona odpowiedzią na wyzwania i zagrożenia wobec których stoi nasza Ojczyzna.
Codzienna modlitwa co najmniej jedną Tajemnicą Różańca Świętego w intencji:
„Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu”.