Wielki Post - Czas „oczyszczenia i oświecenia”

Rozpoczynamy czas Wielkiego Postu. W Ruchu Światło-Życie a szczególnie w II roku formacji deuterokatechumenalnej przeżywany jest jako czas przygotowania do odnowy Przymierza z Bogiem w Wigilię Paschalną. Cały Wielki Post to intensywne rekolekcje.

Jest to czas „oczyszczenia i oświecenia”. Obfity pokarm Słowa Bożego dostarczany przez wielkopostną liturgię oraz osobista modlitwa i wysiłek nawrócenia – metanoi, stanowią o szczególnie owocnym duchowym wzroście, jaki staje się możliwy dla każdego chrześcijanina.

Pomoce formacyjne na Wielki Post mają pomóc uczestnikom II roku deuterokatechumenatu jak najowocniej przeżyć ten „czas upragniony, czas zbawienia” (2Kor 6,3). Składają się na nie:
- cykl tygodniowych kręgów liturgicznych nawiązujących do czytań niedzielnych
- codzienna praca własna nawiązująca do czytań mszalnych dni powszednich w oparciu o notatnik „Zawieram z wami Przymierze”
- cykl obrzędów i celebracji na Wielki Post
- Triduum Paschalne z dodatkowymi obrzędami bezpośrednio przygotowującymi do odnowy Chrztu.

Tegoroczne rekolekcje Triduum Paschalnego odbędą się na Sławinku w Lublinie. Liturgię bedziemy przeżywać w Kościele pw. Świętego Ducha w Lublinie.

Tu można zapisać się na rekolekcje

Zachęcamy do nabycia notatników na Wielki Post. Proszę też o modlitwę za wszystkich uczestników II roku formacji deuterokatechumenalnej, przeżywających te szczególne rekolekcje.

Ks. Piotr Drozd