4 prawa życia duchowego - Kerygmat

Czy doświadczyłeś prawdziwej miłości?

Oto 4 prawa życia duchowego:

prawo1 prawo2 prawo3 prawo4

 

1) Bóg Cię kocha i ma dla Twojego życia wspaniały plan.

2) Człowiek jest grzeszny i w konsekwencji oddzielony od Boga, dlatego też nie może poznać Boga, ani doświadczyć Jego miłości.

3) Jezus Chrystus jest jedynym Bożym rozwiązaniem problemu grzechu i winy człowieka. Przez Niego możesz poznać Boga i doświadczyć Jego miłości.

4) Musimy osobiście przyjąć Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Dopiero wtedy możemy poznać Boga i doświadczyć Jego miłości.

 

Sprawdź w Piśmie Świętym:

1) Jr 31,3; Jr 29,11; Iz 43,1-5; Iz 49,15-16; Iz 54, 10; Iz 41,14; Iz 62,3-4; Oz 11,1-4; 1J 4,8.10; 1J 4,19; 1J 3,1; 1Kor 13; Rz 8,37-39; Rz 8,31-32; Ef 1,4-6; Ps 23,4; Ps 37,5; Ps 45,11-12; Wj 34,5-7; 1P 5-7; 2 Tm 2,13; Ef 3,20; Łk 12,32; J 3,16

2) Rz 6,23; Rz 3,23; Rz 7,18-25; Ps 51; Ps 32; Ps 130; Rz 5,20; Rz 5,7-8; 1J 1,8-10; 1J 3,8; Mt 9,2-7; Mt 21,31b-32; J 9,41; J 8,34; Prz 8,36; Syr 21,1-2; Rdz 3,1-13; Mk 9,42-44; Mk7,21-23; 1Kor 6,12; Jk 1,14-16; Jk 4,17

3) Łk 4,16-21; Łk 19,1-10; Dz 4,12; Dz 2,37-38; Ef 2,4-5; Ef 2,8-9; Rz 5,8; J 14,6; J 10,10; J 10,27-30; Ps 27,1-3; 1Tm 2,5-6; 1Kor 15,3-6; Kol 1,13-14; Kol 2,13-14; 1J 3,8-9; Mi 7,19; J 8,3-11; Łk 15,11-32; Łk 15,8-10; Iz 1,18

4) Rz 10,9-10; Ap 3,20; 2Kor 5,17; Syr 17,25-26; Iz 1,18; Ga 4,8-10

Zobacz również tutaj