Formacja

 Droga formacji składa się z trzech zasadniczych etapów, które określamy nazwami: ewangelizacja, deuterokatechumenat, diakonia. W trakcie poszczególnych etapów obok pracy osobistej ważną rolę odgrywają cotygodniowe spotkania formacyjne oraz oazy rekolekcyjne.

 

kamien

Materiały formacyjne Ruchu Światło-Życie, czyli co i jak po kolei - zobacz 

Oazy rekolekcyjne:

 • Oaza Nowej Drogi:
  - OND I st. - dla osób po 6. klasie szkoły podstawowej
  - OND II st. - dla osób po klasie 1. gimnazjum

  - OND III st. - dla osób po klasie 2. gimnazjum
 • Oaza Ewangelizacji - dla osób z klasy 3. gimnazjum, szkoły średniej, studentów i starszych, które nie uczestniczyły jeszcze w rekolekcjach
 • Oaza Nowego Życia:
  - ONŻ I st. - osoby po OE lub OND III st. oraz co najmniej po 3. klasie gimnazjum i przynajmniej rocznej pracy w małej grupie - "Wieczernik"
  - ONŻ II st. - osoby po ONŻ I st., które odbyły formację 10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej - "Wieczernik"
  - ONŻ III st. - osoby, które uczestniczyły w ONŻ II st., przyjęły Drogowskazy Nowego Człowieka, odbyły formację w ciągu roku oraz przeżyły Triduum Paschalne w formie rekolekcji - "Wieczernik"
 • Kurs Oazowy dla Animatorów (KODA) - "Wieczernik"
 • Oaza Rekolekcyjna Diakonii (ORD)
 • czy to koniec formacji? -  "Wieczernik"