Oaza Dzieci Bożych

Na spotkania Oazy Dzieci Bożych przychodzą dzieci ze szkoły podstawowej.

 Spotykają się raz w tygodniu w ciągu roku szkolnego. Dzieci są angażowane do posługi w Kościele, oczywiście na miarę swoich możliwości.

dzieci

W wakacje przewidziane są również piętnastodniowe rekolekcje oazowe:

  • ODB I st. - dla dzieci po 3. klasie szkoły podstawowej
  • ODB II st. - dla dzieci po 4. klasie szkoły podstawowej
  • ODB III st. - dla dzieci po 5. klasie szkoły podstawowej.

 Dzieci wyjeżdżaja poza miejsce zamieszkania, wspólnie się modlą, bawią, pracują w grupach, wypełniają dyżury, uczą nowych piosenek, uczestniczą w Eucharystii, a wszystko to na chwałę Pana. Trzynastego dnia jest tzw. Dzień Wspólnoty. Wszystkie Oazy z okolicy zjeżdżają się do jednego miejsca i dzielą się przeżyciami. Dzięki takim rekolekcjom dzieci uczą się czerpania radości z modlitwy, odpowiedzialności oraz większego zaangażowania w liturgię Eucharystii. Podobnie jak podczas spotkań śródrocznych, uczestnicy podzieleni są na niewielkie grupy, a każda z nich ma własnego animatora. Rekolekcje oazowe trwają 15 dni (+ dzień przyjazdu i odjazdu), w ciągu których przeżywane są Tajemnice Różańca Świętego.