Plan pracy DOR na 2016/17 rok

Przedstawiamy plan pracy naszej diakonii do listopada 2016 roku:


wrzesień – 20-go wtorek – Eucharystia, dzielenie się Słowem Bożym, czytanie VI – ostatniego rozdziału Dekretu o apostolstwie świeckich, przyjęcie planu pracy, sprawa stanu zasobów rekolekcyjnych (śpiewniki, brewiarze itp.) wybór osób, które dokonają przeglądu;

październik – 18-go wtorek godz 18.00 na Sławinku – Eucharystia, a po niej godzinna adoracja w intencji rekolekcji sezonu 2016/2017;

listopad – 29-go wtorek godz. 18.00 na Sławinku – Eucharystia, dzielenie się Słowem Bożym, czytanie dokumentów soborowych (1 fragment soborowej Konstytucji dogmatycznej o Kościele – Lumen Gentium), temat: organizacja diakonii opiekuńczo-wychowawczej cd.; omówienie wyników przeglądu materiałów rekolekcyjnych.