Modlitwa to spotkanie

Modlitwa osobista powinna stanowić fundament życia chrześcijańskiego. Jest szczególnym czasem spotkania, przebywania „sam na sam z Bogiem”.


Ks. Franciszek Blachnicki codzienną, osobistą praktykę modlitwy nazywa „Namiotem Spotkania” i podkreśla, że właśnie przez taką modlitwę możemy każdego dnia otwierać się na Boga.

Poniżej zostaną przedstawione fragmenty z konferencji, którą wygłosił ks. F. Blachnicki w Carlsbergu, a która została spisana i wydana w książce: „Namiot Spotkania”.

„Fragmenty Księgi Wyjścia [Wj 33, 7-20] opisujący modlitwę Mojżesza w Namiocie Spotkania, to jeden z najpiękniejszych i najgłębszych tekstów biblijnych o modlitwie. Ukazuje niesłychanie głęboko jej istotę. Jeżeli chcemy nauczyć się modlitwy, to musimy sięgnąć do tego tekstu i ciągle do niego wracać, aż zrozumiemy całą jego głębię i zarazem całą głębię tego, co nazywamy modlitwą […]

„W samej nazwie „ Namiot Spotkania” jest już określona istota modlitwy: modlitwa to jest spotkanie, spotkanie zaś dokonuje się pomiędzy osobami. Tylko osoby mogą się spotkać. Spotkanie jest zawsze najpierw i przede wszystkim spotkaniem się dwóch osób – „ja” i „ty”. […] Istotą modlitwy jest spotkanie osoby człowieka z Osobą Boga”. [ks. F. Blachnicki]

Ksiądz Franciszek wymienia kilka warunków, o których należy pamiętać by rozbić Namiot Spotkania:
1. Modlitwa to spotkanie
2. Miejsce oddzielone
3. Czas dla Boga
4. Tabernakulum znaczy „namiot”
5. Przeżycie obecności Boga
6. Modlitwa aktem wiary
7. Najświętszy Sakrament – obecność Chrystusa dla mnie.

W Księdze Wyjścia czytamy: „Rozmawiał Mojżesz z Panem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem". Tak ma wyglądać także nasza modlitwa, która powinna być rozmową przyjacielską. Jeśli tak podejdziemy do modlitwy to przestanie ona być jedynie wypełnianiem obowiązku wobec Boga, który może nas ukarać jeśli ją zaniedbamy.

Nasz Namiot Spotkania to nasze „sam na sam z Bogiem” i stanięcie przed Nim z „niesłychaną ufnością”. 

„Punktem Wyjścia modlitwy jest zawsze Bóg, a nie moje „ja”. Jest to ogromnie ważne i doniosłe, żeby o tym pamiętać. […] Modlitwa jest przede wszystkim przyjęciem w wierze myśli Bożych wobec mnie. Dlatego też wielką pomocą dla modlitwy i jakimś sposobem nawiązania rozmowy z Bogiem jest Pismo Święte, Słowo Boże”. [ks. F. Blachnicki]

Pełna treść konferencji znajduje się w książce: 
Blachnicki F.: "Namiot Spotkania. Szkoła modlitwy". Wyd. Instytut im. Ks. Franciszka Blachnickiego, Krościenko, 2000. ISBN 83-911537-3-8