Modlitwa przed dialogiem

Jezu Chryste, Panie nasz i Zbawicielu!

W dzień przed męką modliłeś się za swoich uczniów:
"Spraw Ojcze, aby byli jedno”.

To była modlitwa także i za nas,
za nasze małżeństwo i rodzinę. 

Ty bowiem chcesz naszej jedności,
naszej autentycznej miłości agape.

Oto teraz zasiadamy do dialogu,
aby wypełnić Twoje gorące pragnienie.

Udziel nam, prosimy,
światła i mądrości Twojego Ducha.
Spraw, abyśmy umieli mówić o swoich uczuciach,
bez oskarżania czy obwiniania drugiej strony. 

Pomóż nam, wzajemnie wysłuchać się
i dobrze zrozumieć. 

Daj nam odwagę podjęcia postanowień
umacniających nasza miłość
i zbliżających nas do Ciebie, naszego Pana.
Spraw Jezu, abyśmy przez ten dialog
stali się bardziej jedno.


Amen