Modlitwa małżonków za siebie

Jezu, Królu i zespolenie serc wszystkich, panuj w naszych sercach.

 

Spraw abyśmy się wzajemnie miłowali,
miłością czystą i ofiarną pełną poświecenia
i wzajemnej służby, na co dzień.

Niech nic nie będzie dla nas trudne, nic wielkie, nic przykre,
abyśmy mogli sobie zaświadczyć,
że jesteśmy związani na śmierć i życie nierozerwalnym węzłem miłości,
że należymy do siebie i mamy obowiązek pomagać sobie
we wszystkich okolicznościach.

Udziel nam łaski cierpliwości
w znoszeniu naszych wad i przykrych nawyków.
Żadne z nas nie jest wolne od przywar,
które mogą denerwować i zniechęcać.
Dopomóż nam, Panie, 
abyśmy umieli ich nie zauważać, nie reagować na nie,
nie czepiać się każdego słowa i drobiazgu.
Boże nasz i Panie, obdarz nas darem pokoju
i wzajemnego uszanowania siebie.

Niech nasze dzieci i wnuki widzą,
z jaką delikatnością i serdecznością odnosimy się do siebie,
jak jesteśmy uważni i czujni na wszystko,
co jest wyrazem najlepszych uczuć względem siebie. 

Dodawaj nam siły,
abyśmy umieli zwłaszcza w dniach choroby i sędziwej starości dbać o siebie,
wzajemnie sobie służyć i nieść ulgę w tych trudnych chwilach.

Prosimy Cię także:
natchnij nas duchem wzajemnej pomocy
w kształtowaniu w nas coraz doskonalszego życia Bożego,
w pogłębianiu naszej pobożności,
w coraz doskonalszej służbie Bogu.

Zbaw nasze dusze, byśmy mogli razem cieszyć się w niebie tak,
jak razem idziemy przez całe życie.


Amen