Akt Konstytutywny Ruchu Światło-Życie

Niepokalana, Matko Kościoła! 
Zgromadzeni dzisiaj wspominamy z wdzięcznością Twoją opiekę nad dziełem Oazy Żywego Kościoła.


Wyznajemy, że dzięki Twojej macierzyńskiej miłości
pierwsza Oaza Niepokalanej
oddana pod Twoją szczególną opiekę
rozwinęła się w przedziwny sposób w ruch oazy
i wywodzący się z niego Ruch Żywego Kościoła.

Wyznajemy, że Twoja postawa bezgranicznego,
oblubieńczego oddania się w miłości Chrystusowi
jest źródłem Twojej macierzyńskiej płodności w ludzie Bożym.

Ponieważ jesteś Niepokalaną Oblubienicą Słowa,
Zwłaszcza w zjednoczeniu z Nim
w szczytowej godzinie miłości na Krzyżu,
dlatego jesteś Matką wszystkich żyjących, Matką Kościoła.

Wyznajemy także, że zjednoczenie z Tobą
w postawie oblubieńczego oddania się Chrystusowi
jest i pozostanie zawsze jedyną, prawdziwą i najgłębszą zasadą
żywotności i płodności Kościoła-Matki.

Kościół o tyle razem z Tobą będzie Kościołem-Matką,
ile w poszczególnych swoich członkach będzie wraz z Tobą
Oblubienicą oddaną Panu w wierze i miłości.

Jesteśmy przekonani, że całe dzieło Oazy
opiera się na zrozumieniu tej tajemnicy i nie ma ono innego celu,
jak wychowywanie swoich uczestników
do coraz głębszego zrozumienia i zrealizowania postawy
posiadania siebie w dawaniu siebie Chrystusowi i braciom.

Jesteśmy przekonani głęboko,
że o tyle tylko staniemy się "Oazą Żywego Kościoła",
ile w zjednoczeniu z Tobą będziemy realizować postawę służby
i oddania się Chrystusowi w Jego Kościele.

Przyjmij więc jako swoją rzecz i własność wszystkich,
którzy oddali swoje życie i wszystkie swe siły
na diakonię Ruchu Żywego Kościoła.

Przyjmij wszystkich, zwłaszcza moderatorów i animatorów,
którzy pragną służyć w ramach Ruchu
wielkiej sprawie budowania żywych wspólnot Kościoła.
Przyjmij wszystkich, którzy na zakończenie pobytu w oazie
oddali w Twoje ręce swoje dobre postanowienia
i udziel im łaski wytrwania.

Przyjmij także jako swoją rzecz i własność
to miejsce, gdzie wszystko ma służyć dziełu Oazy Żywego Kościoła,
i spraw, aby mogło bez przeszkód służyć tylko tej sprawie.

Niepokalana, Matko Kościoła,
bądź również Matką dzieła oazy
i Ruchu Żywego Kościoła.

Amen.