Akt Konstytutywny Ruchu Światło-Życie

Niepokalana, Matko Kościoła! 
Zgromadzeni dzisiaj wspominamy z wdzięcznością Twoją opiekę nad dziełem Oazy Żywego Kościoła.

Czytaj więcej...

Modlitwa o beatyfikację ks.Franciszka Blachnickiego

Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka,

Czytaj więcej...

Modlitwa małżonków za siebie

Jezu, Królu i zespolenie serc wszystkich, panuj w naszych sercach.

Czytaj więcej...

Modlitwa całkowita – ks. W. Danielskiego

Weź, o Panie, mnie całego,
wszystko, co mam, wszystko, czym jestem.

Czytaj więcej...

Modlitwa przed dialogiem

Jezu Chryste, Panie nasz i Zbawicielu!

Czytaj więcej...

Modlitwa Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

Niepokalana, Matko Kościoła! Wpatrując się w ciebie, jako wzór Człowieka w pełni odkupionego i wyzwolonego

Czytaj więcej...

Modlitwa w intencji dziecka duchowo adoptowanego

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością

Czytaj więcej...