Adopcja na odległość

Na czym polega adopcja?

 1. Miesięczna wpłata równowartości 25 euro przez zadeklarowany przez siebie okres (minimum rok). Suma ta pokrywa koszty pełnego miesięcznego utrzymania jednego dziecka, łącznie z opieką medyczną, czesnym za szkołę, mundurkiem i przyborami szkolnymi.
2. Regularna modlitwa za dziecko.
3. Utrzymywanie listownego kontaktu z dzieckiem, minimum dwa razy w roku (jak pisać listy? >>> zobacz tutaj)
 

TUTAJ możesz poznać szczegóły tej akcji, zobaczyć adoptowane już dzieci oraz te, które czekają na naszą pomoc.