O Diakonii

Diakonia Komunikowania Społecznego pragnie realizowąc Chrystusowe wezwanie do głoszenia Ewangelii "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu" (Mk 16,15) i pamiętać o słowach Apostołów "Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli" (Dz 4, 19-20).


Inspiracją do powołania Diakonii stały się również słowa Ojca Św. Jana Pawła II: "Wiara wymaga dostosowania do nowoczesnych i zgodnych z rozwojem świata form przekazu". Wezwanie to stało sie motywacją do wykorzystania w posłudze Diakonii wszelkich dostępnych współcześnie środków przekazu takich jak internet, radio, telewizja czy publikacje prasowe.


Zgodnie z założeniem ks. Blachnickiego zadaniem Diakonii Komunikowania Społecznego jest włączenie w działalność Ruchu Światło-Życie środków przekazu społecznego, mających stanowić pomoc dla moderatorów i animatorów w formacji całych współnot oraz całych grup w czasie rekolekcji wakacyjnych oraz podczas roku formacyjnego we wspólnotach parafialnych.