Droga Formacyjna DK

Poniżej przedstawiamy kolejne etapy drogi formacyjnej Domowego Kościoła - gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie:

 

I Etap (trwający 2 lata)
- Ewangelizacja (1 rok);
- Pilotowanie (1 rok).

Na etapie pilotowania para pilotująca nie omawia szczegółowo od strony teoretycznej zobowiązań.
Krótko informuje o poszczególnych zobowiązaniach i skupia się na osobistym świadectwie. Dzieli się tym jak sama realizuje każde zobowiązanie i jakie przynosi to owoce w ich życiu.

II Etap Katechumenat rodzinny
- Formacja w Kręgu DK;
- Formacja podstawowa;
- Podręcznik I i II roku pracy (3 lata).

II rok pracy składa się z dwóch zeszytów części A i B. W II roku pracy omawiane są Kroki ku Dojrzałości Chrześcijańskiej i ich zastosowaniu w realiach małżeństwa i rodziny.

Rekolekcje:
- Oaza I st.
- ORAR I st. 
- Oaza II st.
- ORAR II st.
- Oaza III st.

Formacja permanentna:
Podczas spotkań miesięcznych małżeństwa korzystają z listów DK, materiałów przygotowanych przez CDDK, mogą omawiać dokumenty Soboru Watykańskiego II, dokumenty papieskie, mogą korzystać z innych materiałów Kościoła dotyczących Duchowości Małżeńskiej.

Rekolekcje:
- Rekolekcje tematyczne; 
- Sesje: ORDR I st., II st., o pilotowaniu;
- Rekolekcje Ruchu Światło-Życie;
- Tryduum Paschalne w formie rekolekcji;
- Rekolekcje innych ruchów katolickich


III Etap Diakonia
Udział w rekolekcjach ORDR i diakonii specjalistycznych: 
- rekolekcje ORD; 
- praca w kręgu i zaangażowanie w diakonii – podjęcie konkretnej służby w ruchu i kościele .

Poczynając od rekolekcji Oazowych I st. małżonkowie wprowadzani są w tematykę i założenia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
Tematy wprowadzające do KWC podejmowane są na spotkaniach miesięcznych w roku pracy.