O Domowym Kościele...

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie.

 

Założycielem DK jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987). Centrum DK jest w Krościenku nad Dunajcem, gdzie w 1973 roku odbyły się pierwsze rekolekcje dla rodzin, które rozpoczęły rozwój Ruchu.

Członkowie DK
Członkami DK są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowaną im formację. Małżeństwa włączają się do kręgów, aby sobie wzajemnie pomagać „równi usługują równym”.

Duchowość
Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.