O Diecezjalnej Diakonii Modlitwy słów kilka

„Diakonia Modlitwy musi być widziana w powiązaniu z wszystkimi innymi diakoniami, bo bez modlitwy żadne z (...) zadań nie może być realizowane, ale równocześnie Diakonia Modlitwy ma na uwadze pogłębianie samego życia modlitwy.

Szkoła modlitwy, wykorzystanie czy otwarcie się na wszystkie dary modlitwy, dary charyzmatyczne, to wszystko są pewne aspekty tego pogłębionego życia modlitwy. (...) Duch Święty obficie dzisiaj tych darów udziela, ale one muszą znaleźć swoje miejsce w Kościele lokalnym, w strukturach parafialnych i grupy modlitewne tak muszą być ustawione, żeby widziały siebie na usługach parafii, właśnie jako diakonia, która innych prowadzi do modlitwy i sama się modli. Dlatego w całym procesie odnowy Kościoła lokalnego diakonia modlitwy musi być widziana jako diakonia fundamentalna”.

(Sługa Boży, ks. Franciszek Blachnicki, referat IV KKO, w: Charyzmat Światło-Życie w służbie odnowy Kościoła lokalnego)


 

modl

Diakonia modlitwy jest jedną z diakonii specjalistycznych w Ruchu Światło-Życie. Powołana została we wrześniu 1976 roku, aby służyć zainicjowanym wówczas oazom modlitwy oraz by wyjść naprzeciw sygnalizowanej, zwłaszcza przez animatorów, potrzebie pogłębienia życia modlitwy. Jej zadaniem jest troska o życie modlitewne Ruchu, który, jak podkreślał ks. Franciszek Blachnicki, pragnąc służyć odnowie Kościoła musi opierać się na modlitwie. Dbając o modlitwę w Ruchu, diakonia modlitwy czuwa nad ogarnianiem modlitwą jego bieżących wydarzeń, spraw i potrzeb. W wymiarze struktury – podobnie do innych diakonii Ruchu – diakonia modlitwy istnieje na kilku szczeblach: centralnym diecezjalnym, rejonowym i parafialnym.

Zadaniem Diecezjalnej Diakonii Modlitwy jest formacja, koordynacja i inspiracja działań w dziedzinie modlitwy na terenie diecezji. Diakonia Modlitwy diecezji lubelskiej spotyka się regularnie od ponad sześciu lat i pragnie gromadzić przede wszystkim odpowiedzialnych za środowiska modlitwy w Ruchu na szczeblu parafialnym, rejonowym i diecezjalnym. Diakonia Modlitwy jest cały czas otwarta na nowych ludzi po pełnej formacji podstawowej, którzy czują powołanie do wspierania modlitwą wszelkich inicjatyw Ruchu a także modlitwy wstawienniczej za Kościół powszechny i diecezjalny. Członkowie Diakonii Modlitwy podejmują również posługę modlitewną przez następujące formy zaangażowania: przygotowanie i prowadzenie Oaz Modlitwy i Wieczorów Uwielbienia, spotkania modlitewne, posługę w rekolekcjach, formację animatorów modlitwy, prowadzenie Seminariów Odnowy Wiary, współpracę z kapłanami egzorcystami, posługę modlitwą wstawienniczą, prowadzenie szkół modlitwy, modlitwę nieustanną w powierzanych intencjach za pośrednictwem diecezjalnej internetowej skrzynki modlitwy.

dlonieDiakonie specjalistyczne w Ruchu Światło-Życie są „ponadstanowe” – gromadzą osoby po formacji podstawowej, zarówno deuterokatechumenalnej jak i z kręgów Domowego Kościoła.

Spotkania diakonii to przede wszystkim czas modlitwy – Eucharystii, katechezy, a także czas świętowania wspólnoty i umacniania się świadectwem własnej wiary i dzielenia się Słowem Bożym. W spotkaniach, które odbywają się raz w miesiącu w domu Ruchu na Sławinku, uczestniczy kilkanaście osób. W diakonii modlitwy uczestniczą również osoby, które nie mogą być bezpośrednio obecne na comiesięcznym spotkaniu, ale włączają się w modlitwę wstawienniczą w intencjach, które pojawiają się w internetowej skrzynce intencji.

– Jeśli jesteś po pełnej formacji podstawowej i usłyszałeś pytanie Jezusa: „Czy miłujesz więcej…?” i pragniesz dać na nie odpowiedź poprzez dar modlitwy, czuj się zaproszony do podjęcia diakonii modlitwy, czy to w bezpośrednim uczestnictwie w spotkaniach diakonii, czy też poprzez przyłączenie się do grona modlących się wstawienniczo w intencjach powierzanych nam w internetowej skrzynce intencji.

Przydatne linki:
https://www.oaza.pl/cdm/
http://www.centrumduchowosci.pl/