Posługa

Czas który poświęcamy innym, kiedy dzielimy się tym, co jest w zasięgu naszych możliwości i wszystko to czynimy z miłości do Boga, jest najpiękniejszym darem. Wtedy nasze działanie charytatywne nie jest filantropią ani humanizmem, tylko czystym przejawem Bożego Miłosierdzia objawionego przez działanie człowieka.

 

Apostolat Miłosierdzia przez czyn, słowo, modlitwę;

Wynagrodzenie: coraz większa miłość do Chrystusa, która wyraża się w uwielbieniu, w kontemplacji oraz służbie wobec braci.

W postawie pojednania, dawania świadectwa przebaczeniu, przemiany osobistej oraz posłudze jedności;

Życie w postawie pokory i ciągłego nawracania;

Życie w postawie posłuszeństwa wobec planu Ojca;

Postawa bezinteresownej służby - AGAPE;

Troska o każdego człowieka, który jest ubogi w łaskę i miłość (podnoszenie do godności Dziecka Bożego);

Apostolat skierowany jest do pojedynczej osoby (taka mała ewangelizacja);

Współpraca z różnymi Stowarzyszeniami, które zajmują się pomocą potrzebującym;

Modlitwa w stałych i powierzanych intencjach (Koronką do Bożego Miłosierdzia):
- modlitwa za papieża i w Jego intencjach
- modlitwa za kapłanów - szafarzy Miłosierdzia, o świętość ich powołania
- modlitwa za kierowników duchowych, o światło Ducha Świętego w prowadzeniu ludzi
- modlitwa o łaskę korzystania z sakramentu pojednania dla każdego człowieka
- modlitwa w intencji ludzi ubogich duchowo i materialnie, o odnalezienie sensu życia i nadziei na lepsze jutro
- modlitwa w intencjach powierzanych diakonii w ciągu miesiąca.