Formacja

Członkowie diakonii miłosierdzia dają świadectwo swoim życiem o tym, że Bóg jest Miłością, każdego człowieka ukochał miłością bezwarunkową, bezgraniczną.

Diakonia kładzie mocny akcent na osobistą formację członków. „Istotą bowiem jest związanie się z Jezusem, całkowite powierzenie się Jemu, głęboka świadomość pierwszeństwa bycia z Jezusem, 'mieszkania u Jezusa', przed działaniem dla Niego”.

 

Gorąca miłość do Jezusa obecnego w Eucharystii staje się miłością czynną w służbie innym.

Miłosierdzie Boga dotyka człowieka. Człowiek jest powołany do tego, aby czynić miłosierdzie na wzór Jezusa, który w tłumie potrafił dostrzec pojedynczą osobę i tracić dla niej czas.

Osobista formacja (zgłębianie treści encykliki Jana Pawła II 'Dives in misericordia' a także 'Dzienniczka' św. s. Faustyny) pozwala odkrywać miłosierdzie, które jest prawdziwym obliczem miłości. Miłosierdzie wierzy, że nie wszystko jest stracone. Ma jednak świadomość, że do jego urzeczywistnienia potrzeba wzajemnego otwarcia okazującego i przyjmującego miłosierdzie. Siłą miłosierdzia jest zaufanie pokładane w Bogu.

Plan spotkania diakonii:
a) Modlitwa
b) Dzielenie się słowem Bożym
c) Element formacyjny według programu formacji permanentnej
d) Sprawozdanie z zadań wykonanych w zakresie właściwej każdemu diakonii
e) Ustalenie zadań
f) końcowa modlitwa


1. Tematyka formacyjna – w roku formacyjnym 2013/2014 (wytyczne od Moderatora Generalnego ks. A. Wodarczyka)

a) Nowy podręcznik „Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji 1 stopnia – Ewangelizacja indywidualna przez Modlitwę, uczynki i świadectwo” – podręcznik ten jest wyznaczony jako podstawa tegorocznych spotkań w ramach formacji permanentnej. Zawiera 10 spotkań formacyjnych, wśród nich są dwa szczególnie ważne dla członków Diakonii Miłosierdzia spotkania dotyczące ewangelizacji przez uczynki – proszę jednak przerobić całość podręcznika.

b) Proszę także rozpocząć systematyczną lekturę „Katechizmu Pracowników i Wolontariuszy Caritas – Wiara, która działa przez miłość” wydanego w roku 2013 przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej i Diecezji Ełckiej – znajdziecie ten dokument u Waszych Duszpasterzy w parafiach lub w diecezjalnych ośrodkach Caritas – proszę na każdym spotkaniu przerobić 10 punktów z Katechizmu;

c) Podstawowy tekst Sługi Bożego ks. F. Blachnickiego dotyczący posługi miłosierdzia nosi tytuł „Wyzwolenie przez prawdę-dzieło miłosierdzia” znajduje się w książce „Prawda-Krzyż-Wyzwolenie” na stronach 103-113 – ten tekst trzeba przeczytać i przerobić indywidualnie;

d) Lektura osobista encykliki Benedykta XVI „Deus caritas est”;

e) Proszę zapoznać się również z dokumentem „Diakonia miejscem formacji i posługi w Ruchu Światło-Życie i poprzez Ruch Światło-Życie”, który wytycza ogólne podstawy formacji i posługi w diakoniach naszego Ruchu;

f) W powyższych punktach zawarty jest program formacji na najbliższy rok dla członków diakonii miłosierdzia.