O Diakonii Miłosierdzia

logoDiakonia Miłosierdzia – prowadzi jej członków do stawania się świadkami Miłosierdzia Bożego przez czyn, słowo, modlitwę i inspiruje innych do takiej postawy miłosierdzia wobec potrzebujących.

Łk.6, 36 Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.
Dz. 742 "Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdza, czyn, słowo, modlitwa". 

„W 1980 r. Jan Paweł II ogłosił Encyklikę o Bożym Miłosierdziu Dives in misericordia. Ks. Franciszek formułując wskazania VI Krajowej Kongregacji Ruchu z 1 marca 1981 r., napisał: "Odkryliśmy tę encyklikę jako przewodnika naszej pracy. Pragnęlibyśmy, aby wszyscy uczestnicy Ruchu i wszystkie istniejące w nim wspólnoty, a także wakacyjne oazy - wzięły do ręki, a potem do serca tę encyklikę, jako dar papieża i światło, które musimy starać się uczynić życiem”.

„Jest to dziś wciąż aktualne wezwanie, oczekujące na podjęcie przez Ruch”.

Zachęcamy do zapoznania się z ciekawą prezentacją przygotowaną przez Diecezjalną Diakonię Miłosierdziapobierz