Wielkie antyfony

Siedem dni poprzedzających Boże Narodzenie jest szczególnym czasem, w którym Kościół przyzywa Chrystusa. Czyni to słowami starożytnych Wielkich Antyfon. Od 17 grudnia z antyfonami tymi spotykamy się codziennie w liturgii. Nazywane są one także „O” antyfonami. Więcej