Spotkania Diakonii Liturgicznej

„Gdy Kościół sprawuje Eucharystię, pamiątkę śmierci i zmartwychwstania swojego Pana, to centralne wydarzenie zbawienia staje się rzeczywiście obecne i «dokonuje się dzieło naszego Odkupienia».

Ofiara ta ma do tego stopnia decydujące znaczenie dla zbawienia rodzaju ludzkiego, że Jezus złożył ją i wrócił do Ojca, dopiero wtedy, gdy zostawił nam środek umożliwiający uczestnictwo w niej, tak jakbyśmy byli w niej obecni. W ten sposób każdy wierny może w niej uczestniczyć i korzystać z jej niewyczerpanych owoców” (Jan Paweł II: Encyklika o Eucharystii, 11). 


Posługa w Diakonii liturgicznej jest dla mnie czymś naturalnym, od drugiej klasy szkoły podstawowej służę przy ołtarzu, przechodząc po drodze wszystkie stopnie ministrantury. Moim wychowawcą, który przygotowywał mnie do ministrantury był ks. Tadeusz Kądziołka, obecnie proboszcz na górce w Chełmie. Odcisnął na mnie bardzo duże piętno, na tyle, że do dnia dzisiejszego służę przy ołtarzu, i mimo że już od lat dziecięcych i młodzieńczych minęło trochę czasu to wciąż spotykamy się w gronie kolegów razem z naszymi rodzinami gdy pozwala nam czas.
Potrafią przyjechać koledzy z różnych stron kraju i zagranicy, gdy organizujemy spotkanie z ks. Tadeuszem.
Teraz po latach nadal odczuwam poruszenie i drżenie serca gdy wchodzę do prezbiterium wykonywać posługę. Uczucie które mi towarzyszy w prezbiterium porównuję do powołania Mojżesza na górze Horeb. Tak jak Mojżesz musiał zdjąć buty bo na miejscu którym stoi jest ziemią świętą, tak ja czuję się w prezbiterium przy ołtarzu. Miejsce święte ze świętych.
Uczestnictwo w Diakonii Liturgicznej pozwala pogłębiać wiedzę na temat liturgii, zdobywać informację o funkcjach i znaczeniu poszczególnych czynności liturgicznych, tak aby stawała się ona centrum życia wszystkich członków Ruchu Światło-Życie.

Zapraszamy na spotkania Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej wszystkich członków Ruchu: młodzież, dorosłych, członków Domowego Kościoła, w pierwsze wtorki miesiąca, najbliższe 2 września 2014 roku do Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej (pobrygidkowski) ul. Narutowicza 6 w/w teatru Osterwy w Lublinie.
Rozpoczynamy Eucharystią o godzinie 18.00 następnie spotkanie w refektarzu przy kościele.

EUCHARYSTIA PANIS VITAE – Eucharystia Chlebem Życia
Artur Michoń