Triduum Paschalne

W odnowionym kalendarzu liturgicznym, zgodnie z najstarszą tradycją Kościoła, Wielkanoc obchodzona jest jako jedyne, wyjątkowe święto, które trwa trzy doby: zaczyna się wieczorną Mszą Św. Wieczerzy Pańskiej, szczyt swój osiąga w Wigilii Paschalnej, a zamyka się Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania.

Jest tak dlatego, że Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa, to dwa oblicza tego samego misterium odkupienia. To nie śmierć, po której następuje zmartwychwstanie, lecz zmartwychwstanie, które jest owocem śmierci, życie, które ze śmierci tryska. Dlatego Święte Triduum (triduum = 3 dni) Paschalne jest największym świętem Kościoła.

Jeśli chcesz pogłębić przeżywanie Triduum zajrzyj do przygotowanych pomocy:

1) Krótkie pomoce liturgiczne na Wielki Tydzień AD 2014 

2) Liturgia Godzin w Triduum Paschalnym

3) Triduum Paschalne