Pomoce dla posługujących

Znajdziesz tutaj różnego rodzaju pomoce - m.in. do przygotowania komentarzy (czyli po co, kiedy i jak?), pomoce do Triduum itp.

Komentarz liturgiczny - zasady ogólne - tutaj
Komentator - tutaj
Pomoce Centralnej Diakonii Liturgicznej - tutaj
Szkoła czytania dla lektora - tutaj

Triduum Paschalne online - tutaj
Triduum Paschalne - Wieczernik - tutaj

Komentarze, modlitwa wiernych... - tutaj