Co to jest ewangelizacja?

Słowo „ewangelizacja” pochodzi od słów ewangelia, ewangelizować. Wyraz „ewangelia” pochodzi z greckiego eu-angelion, który znaczy „dobra/radosna nowina lub wieść, zwiastowanie”. 

To słowo przyjęło się na oznaczenie konkretnego wydarzenia, jakim jest przyjście na ziemię Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i dokonanie przez Niego dzieła zbawienia ludzkości przez śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie i zesłanie Ducha Świętego.

Ewangelizować znaczy przede wszystkim świadczyć zwyczajnie i wprost o Bogu objawionym przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym; świadczyć, że Bóg umiłował ten świat w Synu swoim, w Słowie Wcielonym, dał wszystkim rzeczom istnienie, a ludzi powołał do życia wiecznego.

Ewangelizacja polega więc na głoszeniu Kerygmatu, czyli następujących podstawowych prawd:
• Bóg ciebie kocha i przygotował dla twojego życia wspaniały plan
• Człowiek jest grzeszny i dlatego nie możesz zbawić się sam
• Jezus Chrystus jest jedynym wyjściem: już ciebie zbawił
• Przyjmij dar zbawienia poprzez wiarę i nawrócenie
• Przyjmij dar Ducha Świętego
• Trwaj we wspólnocie z Jezusem