Świadectwo Marty

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Od pewnego czasu chodziła za mną myśl, że jako osoba wierząca jestem odpowiedzialna nie tylko za swoje zbawienie, ale również za zbawienie innych osób, a poznanej Prawdy nie mogę zatrzymać dla siebie. 


ORAE było dla mnie kopalnią wiedzy na temat ewangelizacji indywidualnej. Otrzymałam konkretne narzędzie do głoszenia kerygmatu i mówienia swojego świadectwa. Dzięki jasno przekazanej wiedzy na nowo odkryłam radość głoszenia Jezusa i przekonałam się, że mimo mojej niedoskonałości, dzięki Duchowi Świętemu, mogę być dobrym ewangelizatorem.

Rekolekcje były też czasem odnowienia mojego osobistego przymierza z Bogiem. Stanęłam w prawdzie przed sobą i Panem Bogiem, co pozwoliło mi uświadomić sobie, której części życia jeszcze nie oddałam Jemu. A dzięki temu, że jako uczestnicy ORAE sami przeżywaliśmy kolejne prawdy kerygmatu, mogłam ponownie ogłosić Jezusa moim Panem i Zbawicielem.

Te rekolekcje były bogate nie tylko w pogłębianiu relacji z Chrystusem, ale także ze wszystkimi członkami naszej Diakonii Ewangelizacji, zwłaszcza świadectwo wspólnego trwania przy Bogu małżeństw było dla mnie umocnieniem.

Za ten czas, naukę i wspólnotę – Chwała Panu.
Marta Szczepaniak